Welkom bij de Geboortezorggroep

Doordat de thuisbevallingen afnemen, de zorgvraag veranderd en de perinatale sterfte in Nederland te hoog is, is de vraag naar geboortecentra toegenomen.

De Geboortezorggroep is een jonge onderneming, die nieuwe initiatieven ontplooit op het gebied van de geboortezorg. Die initiatieven variëren van het opzetten van een geboortekliniek verbonden aan een ziekenhuis, tot een kraamzorgorganisatie of een verloskundigenpraktijk. De Geboortezorggroep realiseert de komende jaren een aantal geboortecentra, waarin de samenwerking tussen 1e en 2e lijn centraal staat.

Wij zijn ondernemers die vernieuwingen in de geboortezorg verwerkelijken. Dat we daartoe in staat zijn, hebben we laten zien in de regio Den Haag. Onze basis is de kraamzorg (Kraamzorg Wereld Wonder). Daarnaast hebben we in korte tijd een bloeiende Geboortekliniek op de locatie Westeinde van Medisch Centrum Haaglanden ontwikkeld.
De Geboortekliniek is een 1e lijnsvoorziening in het ziekenhuis en bestaat uit een aantal verloskamers met logeermogelijkheden voor moeder en partner. De 1e lijns verloskundige begeleidt de bevalling en er is 24/7 kraamzorg aanwezig. Overdracht naar de 2e lijn kan durante partu in enkele minuten worden geregeld. Meer informatie over de Geboortekliniek vindt u op www.geboortekliniek.nl.

Wat is de meerwaarde van een Geboortekliniek voor een ziekenhuis?
Een Geboortekliniek:

  • leidt tot een betere afstemming in de keten van 1e en 2e lijns verloskunde;
  • speelt in op de toenemende behoefte van zwangeren om in of nabij het ziekenhuis te bevallen;
  • komt tegemoet aan de groeiende behoefte naar 24 uurs kraamzorg voor- en na de bevalling gedurende verschillende dagen in een rustige omgeving.

Een Geboortekliniek versterkt de regionale positie van een ziekenhuis op het gebied van de verloskunde.  Een ziekenhuis kan zich daardoor extra profileren en de praktijk leert dat het marktaandeel op het gebied van de obstetrie groeit.